Till umu.se

Forskning

Forskningen vid institutionen för informatik vid Umeå universitet är fokuserad på design och användning av informationsteknik och dess interaktion med individer, organisationer och samhälle. Den karaktäriseras av en stark ambition att studera informationsteknik i ett samhällsvetenskapligt perspektiv. För mer information rörande forskningen vid institutionen se webbplatserna för forskargrupperna, projekten och forskarna vid institutionen.

Forskningsnyheter

Mikael Wiberg inledningstalar om digital transformation

2018-04-06
På onsdag den 11 april är professor Mikael Wiberg, Informatik, inbjuden som keynote för att hålla inledningsanförandet för en stor EU-konferens i Berlin.

Mikael Wiberg - Inledningstalare för TEI 2018

2018-03-15
Måndag den 19 mars är Mikael Wiberg, professor vid institutionen för informatik, inbjuden som inledningstalare för den internationella konferensen TEI 2018.

Vetenskaplig artikel hedersomnämns

2018-02-21
Vetenskaplig artikel skriven av Victor Kaptelinin hedersomnäns vid kommande ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2018).

Annakarin Nyberg fredagens sommarvärd i P1

2017-08-16
Annakarin Nyberg, internetforskare och universitetslektor i informatik vid Umeå universitet, är sommarpratare i P1 fredag 18 augusti.

Business strategies for the Internet of Things

2017-06-21
Researchers at Umeå University show the multiple ways in which Internet of Things can be incorporated into organizational life.

Nytt projekt för offentliga tjänster

2017-06-15
Projektet WeBeamit har beviljats 788 000 kronor av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Tio miljoner satsas på smart stål

2017-06-13
SSABs projekt SmartSteel har tilldelats 10 miljoner kronor av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Umeå universitets del av projektet omfattar 450 000 kronor och leds av professor Jonny Holmström vid Institutionen för Informatik.

Vill förbättra äldres livskvalitet med IT

2017-05-10
Ett EU-projekt har fått 17 miljoner för att bidra till att förbättra äldres livskvalitet i glesbygd med hjälp av IT och internet. Umeå universitets del i projektet är 1,7 miljoner kronor.

En ny serie med TechTalks startar

2017-05-09
TechTalk är en serie workshops hos IT-institutionerna vid Umeå universitet där forskare tillsammans med ledande IT-företag och andra aktörer samtalar om nya teknologier och deras tillämpningar i samhället. I morgon 10 maj drar det igång.

Ny doktorsavhandling i interaktionsdesign

2017-04-27
Jeroen Peeters har lagt fram en doktorsavhandling som ger djupare insikter i en metod som stärker en designer att ha tillit i sin egen roll.

Mer nyheter om Umeå universitet


Relaterad information

Utbildning på forskarnivå

Kontaktinformation

John Waterworth
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Campustorget 5, 4 trappor

Tel:  +46 90 786 67 31

Kontaktformulär