Katrin Jonsson ny docent

[2018-05-04] Stort grattis till Katrin Jonsson som har utsetts till docent vid institutionen för Informatik.

I Umeå universitets riktlinjer för utnämning av docent ingår att den blivande docenten ska vara en formell kompetensförklaring vars vetenskapliga verksamhet granskats och är av sådan kvalitet att personen kan fungera som huvudhandledare, examinator på forskningsutbildningsnivå, opponent vid disputationer etc.

I riktlinjerna framkommer även att det ställs höga krav på den som ska utses som docent. Utöver doktorsexamen ska den som utses till docent ha åstadkommit en substantiell vetenskaplig produktion inom sitt ämnes område, med publicering i internationella tidskrifter av god kvalitet. Docenten ska även genom sina postdoktorala publikationer och sin verksamhet i övrigt ha dokumenterart en självständig forskningsprofil, vetenskaplig kompetens samt god akademisk undervisningserfarenhet.

Redaktör: Fanny Routovaara

Adress till nyheten:
http://www.informatik.umu.se/nyhet//.cid291590


Sidansvarig: Mikael Wiberg

Utskriftsversion