Pressmeddelanden från Umeå universitet

Konferens med fokus på glädje i matematiken

[2018-06-25] Glädje, nöje och skönhet i både matematik och matematikutbildning. Det är temat för den internationella forskningskonferensen PME42, the 42nd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, som i år hålls vid Umeå universitet och som lockar över 700 deltagare från 49 olika länder.

– Det känns väldigt roligt och inspirerande att Umeå universitet får stå som arrangör för den här konferensen som är så betydelsefull för alla oss som på olika sätt forskar om lärande och undervisning i matematik, säger Ewa Bergqvist, docent vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik, UFM, Umeå universitet. Hon har tillsammans med Magnus Österholm, även han docent vid UFM, huvudansvaret för att anordna konferensen.

– Matematik är kul och har en inneboende skönhet. Det är lärares uppgift att öppna den världen för sina elever och studenter, men det är inte alltid enkelt, och därför har årets konferens detta tema, säger Magnus Österholm.

De tillägger att konferensen innehåller en stor bredd av enskilda presentationer och gruppaktiviteter, som behandlar många olika perspektiv på undervisning och lärande i matematik, inte endast det som ryms inom konferensens tema.

The International Group for the Psychology of Mathematics Education, IGPME, är en internationell organisation som främst består av forskare i matematikdidaktik som samlas en gång om året för att dela och diskutera pågående forskning vid en årlig konferens. Konferensen välkomnar alla som är intresserade av hur elever lär sig matematik, hur lärare undervisar om matematik, och hur matematiker, lärare och studenter genomför matematik.

Konferensen äger rum från 3 juli till 8 juli 2018 vid Umeå universitet.

Mer information om konferensen och schema för dagarna

Medier är varmt välkomna att delta i konferensen!

För mer information, kontakta gärna:
Ewa Bergqvist, docent vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik, UFM, Umeå universitet
Telefon: 073-073 54 54
E-post: ewa.bergqvist@umu.se

Magnus Österholm, docent vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik, UFM, Umeå universitet
Telefon: 073-557 27 63
E-post: magnus.osterholm@umu.se

Om PME
The International Group for the Psychology of Mathematics Education, IGPME, bildades 1976 och består av forskare och lärare med intresse för forskning om matematikutbildning.
Organisationens mål är att:

· främja internationella kontakter och utbyte av vetenskaplig information kring forskning om matematikutbildning

· främja och stimulera tvärvetenskaplig forskning inom området

· vidareutveckla en djupare och mer korrekt förståelse av psykologin och andra aspekter av undervisning och lärande av matematik

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.informatik.umu.se/nyhet//.cid292652


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar